linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Išstojimo sutarties projektas

Sukurta 2019.01.31

2018 m. lapkričio 14 d. buvo paskelbtas ES ir JK vyriausiųjų derybininkų lygmenyje galutinai suderintas Išstojimo sutarties projektas.

Išstojimo sutarties projekto svarbiausi elementai

 • ES piliečiai: Išstojimo sutartis apims visus ES piliečius ir jų šeimos narius, teisėtai gyvenančius JK; jų turimos teisės (toliau gyventi, dirbti, studijuoti JK) bus apsaugotos remiantis ES teise visą jų gyvenimo laikotarpį. Išstojimo sutarties nuostatos dėl piliečių bus aiškinamos remiantis ES teise ir ESTT jurisprudencija. Sutarta, kad JK piliečiai ir ES 27 piliečiai, atvykstantys per pereinamąjį laikotarpį, turės tokias pat teises ir garantijas kaip ir tie, kurie atvyko iki „Brexit“ dienos. Asmenys galės tiesiogiai remtis Išstojimo sutarties nuostatomis JK teismuose. Dėl piliečių teisių 8 metus JK teismai galės kreiptis išaiškinimo į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT).
 • Finansinės nuostatos: JK laikysis savo finansinių įsipareigojimų pagal einamąją ES Daugiametę finansinę programą iki 2020 m. gruodžio 31 d., t.y. iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Jeigu pereinamasis laikotarpis būtų pratęsiamas, sprendimą dėl papildomo JK finansinio indėlio į ES biudžetą turės priimti Jungtinis komitetas. Jei nesutariama dėl JK kontribucijos, nepriimamas  sprendimas dėl pereinamojo laikotarpio pratęsimo. 
 • Pereinamasis laikotarpis - bus ribotas laike (nuo 2019 m. kovo 30 d. iki 2020 gruodžio 31 d.). Jo metu JK nebedalyvaus ES sprendimų priėmimo procese, tačiau išlaikys visus bendrosios rinkos, muitų sąjungos ir ES politikos privalumus, todėl turės laikytis visų ES taisyklių, tartum būtų valstybė narė. Numatoma pereinamojo laikotarpio vienkartinio pratęsimo galimybė vieneriems arba dvejiems metams (t.y. iki 2021 arba 2022 m. gruodžio 31 d.).
 • Ginčų sprendimas - steigiamas Jungtinis komitetas. Jei jis neišsprendžia ginčo, gali būti steigiamas arbitrų panelis. Jei panelis sutinka, kad tai ES teisės klausimas – referuojama į ESTT ir ginčas sprendžiamas pagal jo išaiškinimą. Jei arbitražo sprendimai neįgyvendinami, numatyta galimybė suspenduoti atitinkamas Išstojimo sutarties arba susitarimo dėl ateities santykių dalis.
 • ESTT jurisdikcija – JK turės taikyti galiojančią ES acquis iki pereinamojo laikotarpio pabaigos; po to JK teismai turės atsižvelgti į ESTT sprendimus (shall have due regard). Toks modelis galioja EEE.
 • Administracinės procedūros - Naujos administracinės procedūros gali būti inicijuojamos 4 metus po pereinamojo laikotarpio pabaigos remiantis faktais, atsiradusiais iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.
 • Geografinės nuorodos - JK per savo nacionalinę teisinę sistemą saugos visas ES geografines nuorodas iki naujos sutarties sudarymo.
 • Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos - Išstojimo sutarties protokolo dėl Šiaurės Airijos dalis yra reguliacinės atitikties apsaugos mechanizmas (vadinamasis backstop), kuris įsigaliotų: 1) jei pasibaigus pereinamajam laikotarpiui 2020 m. gruodžio 31 d. dar nebūtų įsigaliojusi ES ir JK sutartis dėl būsimų santykių ir 2) nebūtų priimtas sprendimas pratęsti pereinamąjį laikotarpį (ES siūlo maksimalų pratęsimą iki 2022 m. gruodžio 31 d.). Nutraukimas: bet kuri šalis gali inicijuoti backstop taikymo nutraukimą. Prašymą per 6 mėn. turi apsvarstyti Jungtinis komitetas, bet galutinis sprendimas nutraukti jo taikymą gali būti priimtas tik abiejų šalių sutarimu. Backstop mechanizmo turinys: Mechanizmo pagrindas – sudaroma vieninga muitų teritorija (single customs union) tarp ES ir visos JK. Muitų teritorija taikoma visoms prekėms, išskyrus žuvininkystės produktus. Prekyboje tarp JK ir ES netaikomi muito tarifai, kvotos. ES ir JK įsipareigoja taikyti vienodus muito tarifus iš trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, prekybos apsaugos priemones. JK neturi teisės vykdyti savarankiškos užsienio prekybos politikos. Numatyta prievolė JK nemažinti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos galiojusių aplinkosauginių, darbo, socialinės apsaugos standartų, tačiau ši pareiga neapima naujų ES standartų. Šiaurės Airijai numatytos specialios sąlygos dėl ES teisės aktų nuostatų taikymo. Ji prekių prasme lieka ES muitų sąjungoje ir vidaus rinkoje:
  • taikomos ES muitinės kodekso nuostatos;
  • prekėms taikomos ES PVM ir akcizo mokesčio surinkimo taisyklės;
  • ES prekių standartai;
  • veterinariniam tikrinimui atlikti būtinos taisyklės;
  • žemės ūkio produktams nustatytos taisyklės.

Iš JK į Šiaurės Airiją atvežamas prekes reikės patikrinti beveik taip pat, kaip tikrinamos iš trečiųjų šalių vežamos prekės. Tikrinimus atliks JK institucijos, bet ne pasienyje, o įmonių sandėliuose ir pan. ES įgalioti pareigūnai turės teisę tikrinti taisyklių taikymą.

Politinė deklaracija dėl ES ir JK ateities santykių pagrindų.

Naujienlaiškio prenumerata