Kaip mus rasti?

Tel. +995 32 2 912 933; for appointments and consular issues call: +995 32 291 60 56
El. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2015.01.26 / Atnaujinta 2020.07.22 14:19

Civilinės būklės aktų registravimas LR diplomatinėse atstovybėse

Konsuliniai pareigūnai registruoja šiuos civilinės būklės aktus:

Konsulinėje įstaigoje registruojami tik Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėje ir deklaravusių išvykimą į užsienį, civilinės būklės aktai.

Atkreiptinas dėmesys, kad diplomatinėse atstovybėse registruojami tik tie civilinės būklės aktai, kurie dar nebuvo įregistruoti atitinkamose užsienio valstybės institucijose. Jeigu civilinės būklės aktus patvirtinantys dokumentai užsienio valstybės institucijų jau buvo išduoti, Lietuvos Respublikos piliečiai į diplomatines atstovybes turi kreiptis dėl tų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje.

Diplomatinės atstovybės apie gimimo, santuokos sudarymo ir mirties įrašų įrašymą pareiškėjų pageidavimu išduoda atitinkamus civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus.

Diplomatinei atstovybei pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas

DĖMESIO:

Prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams galima pateikti internetu prisijungus prie sistemos MEPIS. Sistema MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje - civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto svetainėje. Smulkesnę informaciją MEPIS pasinaudoti ketinantys asmenys gali gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

Civilinės būklės aktų registravimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse reglamentuojantys teisės aktai.

Užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Į apskaitą įtraukiami tik tie civilinės būklės aktai, kurie užsienio valstybėse įregistruoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų. Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybių institucijose įregistruoti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant civilinės būklės akto įrašą ir piliečio pageidavimu išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, notariškai patvirtinti ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos tarptautinės sutartys nenumato kitaip.

DĖMESIO:

Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvos civilinės metrikacijos skyriuose, gali pateikti prašymus apskaityti užsienyje gimusio vaiko gimimą, užsienyje sudarytą santuoką bei atlikti daug kitų veiksmų per elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus.

Vaiko gimimo apskaitymas

Sakartvele gimusio Lietuvos Respublikos piliečio vaiko gimimas turi būti apskaitytas ir Lietuvoje.

Vaiko gimimo apskaitymui Lietuvoje ambasadai pateikiami šie dokumentai:

  • vieno iš tėvų užpildytas prašymas
  • Sakartvele išduotas gimimo liudijimas, patvirtintas pažyma „Apostille“* ir išverstas į lietuvių kalbą;
  • tėvų asmens tapatybės dokumentai (pasai arba asmens tapatybės kortelės).

Vaiko gimimo apskaitymas atliekamas nemokamai. Jei norima gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, patvirtintą pažyma „Apostille“, konsulinis mokestis yra 20 EUR.

Santuokos apskaitymas

Lietuvos Respublikos piliečio užsienio valstybių institucijose įregistruota santuoka turi būti įtraukta į apskaitą ir Lietuvoje.

Dokumentai, pateikiami Sakartvele įregistruotai santuokai įtraukti į apskaitą Lietuvoje:

  • Nustatytos formos prašymas;
  • Sakartvele išduotas santuokos liudijimas, patvirtintas pažyma „Apostille“* ir išverstas į lietuvių kalbą;
  • Sutuoktinių asmens tapatybės dokumentai (pasai ar asmens tapatybės kortelės);

Santuokos apskaitymas atliekamas nemokamai. Jei norima gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, patvirtintą pažyma „Apostille“, konsulinis mokestis yra 20 EUR.

* Sakartvele dokumentus pažyma „Apostille“ tvirtina:

  • Viešųjų paslaugų plėtros agentūra (Public Service Development Agency). Vykdo tų dokumentų, kurie nepriklauso Nacionalinio švietimo kokybės gerinimo ir Paslaugų agentūros kompetencijai, apostiliaciją / legalizavimą;
  • Nacionalinis švietimo kokybės gerinimo centras (National Center for Educational Quality Enhancement), Atlieka tų dokumentų, kuriuos išduoda Gruzijos švietimo, mokslo, kultūros ir sporto ministerija ir subjektai bei švietimo įstaigos, priklausančios jos sistemai, apostilizavimą / legalizavimą;
  • Paslaugų agentūra (Service Agency), Vykdo tų dokumentų, kuriuos išduoda Gruzijos vidaus reikalų ministerijai priklausanti Paslaugų agentūra, apostiliaciją / legalizavimą.

Naujienlaiškio prenumerata