Kaip mus rasti?

Tel. +995 32 2 912 933; for appointments and consular issues call: +995 32 291 60 56
El. paštas

Vizos

Sukurta 2015.06.09 / Atnaujinta 2020.07.09 11:02

Dokumentai vizoms gauti priimami tik Lietuvos Respublikos ambasadoje Sakartvele (toliau – ambasada) ir tik pagal išankstinę registraciją.

Vaikai iki 12 metų amžiaus, už kuriuos dokumentus pateikia jų tėvai, taip pat turi būti užregistruoti. Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių šeimos nariai priimami ambasados konsulinio skyriaus darbo laiku be išankstinės registracijos.

Registracija dokumentų pateikimui vykdoma elektroniniu paštu [email protected] Registruodamasis pareiškėjas turi nurodyti vardą, pavardę, kontaktinį tel. numerį, dėl kokios vizos kreipiamasi ir numatomą kelionės datą.

Dokumentų atsiėmimas ambasadoje vyksta pagal dokumentų pateikimo metu išduotus kvitus.

Dokumentų nagrinėjimas paprastai trunka 7–15 kalendorinių dienų. Sakartvele (Gruzijoje) gyvenančių trečiųjų šalių piliečių dėmesiui: sąrašas šalių, kurių piliečiams arba konkrečioms piliečių kategorijoms turi būti taikomos konsultavimosi procedūros. Jei Jūsų pilietybės šalis yra šiame sąraše, rekomenduotume dėl vizos kreiptis kuo anksčiau – likus mažiausiai 15 kalendorinių dienų iki numatomos kelionės.

DĖMESIO:

Nuo 2020 m. sausio 1 d. už vizos prašymo nagrinėjimą galima atsiskaityti tik banko mokėjimo kortele, grynieji pinigai nebepriimami.

Neturint galimybės atsiskaityti banko kortele, galima iš anksto atlikti banko pavedimą (eurais) į ambasados banko sąskaitą LT947300010144468709 (Swedbank). Gavėjas – Lietuvos Respublikos ambasada Gruzijos Respublikoje. Mokėjimo paskirtyje turi būti nurodyta konsulinė paslauga, už kurią mokamas konsulinis mokestis. Jeigu pavedimas atliekamas ne iš Lietuvoje veikiančio banko, jis turi būti atliekamas pagal banko taikomus tarptautinio mokėjimo terminus. Konsulinis mokestis turi būti gautas iki konsulinių veiksmų įvykdymo, t. y. atvykimo į ambasadą, o ambasadai kartu su pateikiamais dokumentais turi būti pateiktas įrodymas apie atliktą pavedimą.

DĖMESIO:

Visi bankų taikomi mokesčiai už pavedimą turi būti apmokėti asmens, darančio pavedimą.

Banko pavedimas turi būti atliktas ne vėliau kaip vieną darbo dieną prieš dokumentų pateikimą ambasadoje.

Šengeno vizos

Sakartvelo (Gruzijos) piliečiams, turintiems biometrinius pasus, vykstant į Šengeno zoną trumpalaikėms kelionėms (ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį) viza nereikalinga.

Lietuvos Respublikos ambasada Sakartvele atstovauja Slovakijai, išduodama Šengeno vizas.

Nuo 2020 m. vasario 2 d. prašymai pateikiami ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius ir paprastai ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki numatomo apsilankymo pradžios. Atskirais pagrįstais skubos atvejais konsulatas gali leisti pateikti prašymus vėliau nei likus 15 kalendorinių dienų iki numatomo apsilankymo pradžios.

Kitų šalių piliečiai, kuriems reikalinga Šengeno viza, gali kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Tbilisyje tuo atveju, jeigu gali pagrįsti ilgalaikį teisėtą buvimą Sakartvele (turi leidimą gyventi ar kitą ilgalaikio buvimo šalyje statusą patvirtinantį dokumentą). Tokiu atveju piliečiai turi sumokėti negrąžinamą prašymo nagrinėjimo mokestį (Rusijos, Ukrainos ir kitų valstybių susitarimų su Europos Sąjunga dėl vizų supaprastinimo sąrašą ir informaciją apie jų piliečiams taikomas specifines sąlygas galima rasti čia) ir pateikti reikiamus dokumentus:

 1. galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką. Jame turi būti ne mažiau kaip du tušti puslapiai ir jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų;
 2. užpildytą ir pasirašytą (36 laukelyje ir paskutiniame puslapyje) prašymą išduoti Šengeno vizą;
 3. prie prašymo priklijuotą vieną 35x45 mm dydžio spalvotą nuotrauką, atitinkančią asmens amžių;
 4. galiojantį sveikatos draudimą, kurio suma yra ne mažiau kaip 30 tūkst. eurų, patvirtinantį dokumentą;
 5. dokumentus, nurodančius kelionės tikslą: Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas patvirtinamųjų  dokumentų, kuriuos turi pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys Baltarusijoje, Kamerūne, Gruzijoje, Moldovoje, Ukrainoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, sąrašas;
 6. dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą, ir/arba pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą įrodymą;
 7. dokumentus, nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų (40 eurų vienai dienai), tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų. Šis reikalavimas netaikomas nepilnamečiam užsieniečiui, vykstančiam kartu su pilnamečiu šeimos nariu;
 8. kai užsieniečiui viza išduodama kvietimo pagrindu lėšų, būtinų atvykstančiam užsieniečiui būti Lietuvos Respublikoje, dydis yra 20 eurų vienai dienai. Daugiau informacijos apie tarpininkavimo rašto (kvietimo) pateikimą el. būdu rasite čia;
 9. informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

Pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių arba anglų kalba. Dokumentai kartvelų (gruzinų) kalba taip pat priimami, jei pridėti jų vertimai į lietuvių arba anglų kalbą.

DĖMESIO:

 • Nuo 2020 m. vasario 2 d. keičiasi vizos prašymo nagrinėjimo įkainiai: vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus – 40 EUR, kitiems – 80 EUR.
 • Užsienietis, kuriam išduota daugkartinio atvykimo viza, gali atvykti ir būti Šengeno zonoje vizos galiojimo laikotarpiu, bet ne daugiau nei 90 dienų per bet kurias 180 dienų. Jeigu dažnai lankotės Šengeno zonoje, rekomenduojame pasinaudoti skaičiuokle.
 • Priimant dokumentus Šengeno vizai, turi būti nuskanuoti pareiškėjo pirštų antspaudai. Asmenys, jaunesni nei 12 metų amžiaus, neprivalo pateikti pirštų antspaudų. Pirštų antspaudai saugomi Vizų informacinės sistemos duomenų bazėje 5 metus, todėl per šį laikotarpį kreipiantis dėl Šengeno vizos į bet kurios Šengeno erdvės valstybės ambasadą pirštų antspaudų pakartotinai nereikės pateikti.
 • Sprendimą atsisakyti išduoti vizą/panaikinti vizą/atšaukti vizą galite apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos.

DĖMESIO:

Jokių garantijų dėl vizų išdavimo iš anksto nėra suteikiama. Vien tik vienodos vizos ar riboto teritorinio galiojimo vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti. Vizos turėtojų prie išorės sienos reikalaujama pateikti įrodymų, jog jie tenkina atvykimo sąlygas.

Nacionalinės vizos

Nacionalinė viza išduodama ne ilgiau nei 1 metams;

Norėdamas gauti daugkartinę nacionalinę vizą užsienietis turi sumokėti 120 EUR prašymo nagrinėjimo mokestį ir pateikti šiuos pagrindinius dokumentus:

 1. galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką. Jame turi būti ne mažiau kaip du tušti puslapiai ir jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų;
 2. užpildytą ir pasirašytą (36 laukelyje ir paskutiniame puslapyje) prašymą išduoti nacionalinę D vizą;
 3. prie prašymo priklijuotą vieną 35x45 mm dydžio spalvotą nuotrauką, atitinkančią asmens amžių;
 4. sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, galiojantį buvimo Lietuvoje laikotarpiu ir visose Šengeno valstybėse. Sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas pateikiamas vizų tarnybai pareikalavus. Sveikatos draudimas turi garantuoti būtinosios medicinos pagalbos, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, išlaidų ir išlaidų, galinčių atsirasti dėl užsieniečio grąžinimo į užsienio valstybę dėl sveikatos priežasčių (transportavimo, įskaitant asmens sveikatos priežiūros specialisto (specialistų) palydą), apmokėjimą. Draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 30 000 eurų.
 5. dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų ir/arba gauna reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje bei lėšų grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti;
 6. daugkartinio lankymosi Lietuvos Respublikoje būtinumą įrodančius dokumentus, pvz., kviečiančios Lietuvos Respublikos įstaigos, įmonės ar organizacijos prašymą išduoti jam nacionalinę daugkartinę vizą, adresuotą Lietuvos Respublikos ambasadai Sakartvele. Darbdavio/švietimo įstaigos tarpininkavimo raštas pateikiamas elektroniniu būdu (vizų tarnybai nurodomas tarpininkavimo rašto numeris) per Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinę sistemą (EPIS) interneto puslapyje adresu https://epis.vrm.lt;

Vienkartinei nacionalinei vizai gauti užsienietis turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. nustatytos formos prašymą išduoti nacionalinę vizą, užpildytą naudojantis elektroninėmis paraiškos pildymo ir pateikimo priemonėmis;
 2. galiojantį kelionės dokumentą, išduotą per pastaruosius dešimt metų, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką;
 3. vieną 35x45 mm dydžio spalvotą nuotrauką;
 4. sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, atitinkantį Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 61 straipsnyje ir 17 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus užsieniečio sveikatos draudimui;
 5. Migracijos departamento pranešimą apie priimtą sprendimą išduoti jam leidimą laikinai arba nuolat gyventi, migracijos tarnybos pranešimą apie priimtą sprendimą pakeisti užsieniečio leidimą laikinai arba nuolat gyventi arba konsulinei įstaigai pateiktą pranešimą apie užsienyje prarastą leidimą laikinai arba nuolat gyventi.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių arba anglų kalba. Dokumentai kartvelų (gruzinų) kalba taip pat priimami, jei pridėti jų vertimai į lietuvių arba anglų kalbą.

Priimant dokumentus nacionalinei vizai turi būti nuskanuoti pareiškėjo pirštų antspaudai. Asmenys, jaunesni nei 12 metų amžiaus, neprivalo pateikti pirštų antspaudų. Pirštų antspaudai saugomi Vizų informacinės sistemos duomenų bazėje 5 metus.

Užsienietis, kuris ketina ir toliau (antrus metus) gyventi Lietuvoje privalo iki turimos nacionalinės daugkartinės (D) vizos galiojimo pabaigos turi pateikti prašymą bei dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo Lietuvos Respublikos teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybai pagal gyvenamąją vietą.

Išduotos vizos galiojimo laikotarpiu kviečianti Lietuvos Respublikos įstaiga, įmonė ar organizacija lieka įsipareigojusi prireikus padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas.

Sprendimai dėl vizų išdavimo ir jų apskundimo tvarka

Sprendimas dėl prašymų priimamas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo datos. Atskirais atvejais, visų pirma kai prašymą reikia išnagrinėti išsamiau, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki ne daugiau kaip 45 kalendorinių dienų.

Prašymą išduoti vizą pateikę asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, gauna standartinę pranešimo apie atsisakymo išduoti vizą, vizos panaikinimo ar atšaukimo priežastis formą, kurioje nurodyti tokio sprendimo pagrindai. Dėl tokių sprendimų pareiškėjai turi teisę per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius, tel.: +370 5 264 8703). Lietuvos Respublikos įstatyme ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka skundas turi būti paduodamas raštu lietuvių kalba, o dokumentai, surašyti kitomis kalbomis, turi būti teikiami išversti į lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka patvirtinti. Už skundą turi būti sumokėtas 30 eurų žyminis mokestis (už skundą paduodant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai mokėtinos žyminio mokesčio sumos).

Sprendimas atsisakyti išduoti vizą administracine tvarka neskundžiamas.

Vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti. Vizos turėtojų prie išorės sienos reikalaujama pateikti įrodymų, jog jie tenkina atvykimo sąlygas, kaip numatyta Šengeno sienų kodekso 6 straipsnyje.

Vadovaujantis 2020 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr.1135 „ Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą, už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą imamas konsulinis mokestis: 

 • Šengeno vizos (C) – 80 eurų;
 • nacionalinės vizos (D) – 120 eurų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymu, konsulinis mokestis neimamas už:

 • prašymų išduoti vizas Europos Sąjungos piliečio arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, taip pat ir Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariams nagrinėjimą;
 • prašymų išduoti vizas vaikams iki 6 metų nagrinėjimą;
 • prašymų išduoti vizas mokiniams, studentams ir juos lydintiems mokytojams ar dėstytojams, keliaujantiems mokymosi ar švietimo tikslais, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą;
 • prašymų išduoti vizas tyrėjams, keliaujantiems Europos Sąjungoje ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse mokslinių tyrimų vykdymo tikslais, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą;
 • prašymų išduoti nacionalines vizas užsieniečiams, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus ar jiems prilygintus kelionės dokumentus, nagrinėjimą, kai jų atvykimas į Lietuvos Respubliką yra susijęs su kultūrinių, užsienio politikos srities, vystomojo bendradarbiavimo politikos ar kitų visuomenei svarbių sričių interesų skatinimu;
 • prašymų išduoti vizas užsieniečiams, vykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ar ministerijų organizuotuose oficialiuose susitikimuose, nagrinėjimą;
 • prašymų išduoti vizas užsieniečiams, vykstantiems lankyti sunkiai sergančio artimojo giminaičio ar šeimos nario arba į artimojo giminaičio ar šeimos nario laidotuves, arba du kartus per metus lankyti artimojo giminaičio ar šeimos nario kapo, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą;
 • prašymų išduoti vizas lietuvių kilmės asmenims, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro patvirtinta tvarka konsulinės įstaigos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, nagrinėjimą;
 • prašymų išduoti vizas asmenims, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, ir asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą;  
 • prašymų išduoti vizas nagrinėjimą konsulinės įstaigos vadovo, kai jis veikia kaip konsulinis pareigūnas, sprendimu išimtiniais, kitais, negu numatyta šio straipsnio 8–12 punktuose, atvejais, kai užsieniečiai atvyksta į Lietuvos Respubliką kultūros, užsienio politikos, vystomojo bendradarbiavimo skatinimo ar kitais visuomenei svarbiais tikslais arba dėl humanitarinių priežasčių;
 • prašymų išduoti (D) vizas užsieniečiams, dėl kurių priimtas sprendimas išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, nagrinėjimą konsulinėse įstaigose;
 • ne pelno organizacijų atstovams, jaunesniems nei 25 metų amžiaus, dalyvaujantiems seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos.

 

 

Naujienlaiškio prenumerata