Kaip mus rasti?

Tel. +995 32 2 912 933;konsuliniais klausimais skambinti: +995 32 291 60 56
El. paštas

Darbo skelbimai

Sukurta 2020.09.30

Lietuvos Respublikos ambasada Sakartvele skelbia atranką užimti sekretoriaus (-ės) pareigybę

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti gruzinų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu ir rusų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

Pagrindinės sekretoriaus (-ės) funkcijos:

 1. padeda ambasados vadovui  ar priskirtam darbuotojui;
 2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
 5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
 6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
 7. formuoja ambasados dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
 8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;
 9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
 10. atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
 11. atlieka vertimus raštu;
 12. sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;
 13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 15. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas - administracinio, žurnalistinio, ekonominio darbo patirtis, lietuvių kalbos mokėjimas.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 4,42.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. spalio 14 d. 17.00 val. (Gruzijos laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių arba anglų kalba ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2020 m. spalio 26-29  d. Lietuvos Respublikos ambasados Gruzijoje patalpose arba telefonu/skype.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha